آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا

با مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و اعطای مدرک فنی حرفه ای

آموزشگاه منشیگری حرفه ای با مدرک بین المللی


در حال بروز رسانی اطلاعات...

آموزشگاه منشیگری حرفه ای با مدرک بین المللی

آموزشگاه فنی و حرفه ای پایا دارای آموزشگاه کامپیوتر پایا ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری پایا ، آموزشگاه مدیریت و مهارتهای اداری