آموزش راهنمای گردشگری محلی بومی با مدرک فنی و حرفه ای


راهنمای گردشگری محلی بومی کسی است که به جزئیات جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و طبیعی شهرستان محل زندگی خود تسلط کامل داشته باشد. اصطلاح انگلیسی Domestic Tour Guide یا Domestic Tourism Tour Operators معادل راهنمای محلی گردشگران می باشد.

راهنمای محلی بومی شغلی از رشته گردشگری در حوزه خدمات می باشد که دارای شایستگی هایی شامل: بکارگیری تعاریف و مفاهیم راهنمای بومی محلی، تبیین جاذبه های تاریخی بومی، تبیین جاذبه های فرهنگی بومی، تبیین جاذبه های طبیعی بومی می باشد و با استاندارد راهنمای محلی در ارتباط است.

کسب مهارت و آموزش راهنمای گردشگری محلی ، نیاز به کسب مهارت های پیش نیاز ندارد.

کد استاندارد مهارت راهنمای گردشگری محلی بومی: ۱-۰۰۸-۵۵-۵۱۱۳

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری محلی بومی مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

سرفصل و استاندارد آموزش تور لیدر محلی بومی :

تعاریف و مفاهیم راهنمای محلی بومی Domestic Tourism Tour Operator
- تعریف راهنما
- انواع راهنماهای شاغل در کشور
- ویژگیهای راهنمای محلی بومی
- وظایف راهنمای محلی بومی
- آماده سازی عملی راهنمایان بومی
- تقسیم وظایف راهنمایان
- رعایت اخلاق حرفه ای


تبیین جاذبه های فرهنگی ایران Iran Cultural Attractions
- تعریف فرهنگ و انواع خرده فرهنگ در محل
- فرهنگ های ملموس و ناملموس محلی
- غذاهای بومی شهرستان
- جشن ها و آداب و رسوم شهرستان
- بکارگیری جاذبه های فرهنگی در جذب گردشگران بومی
- بررسی تاثیر فرهنگ در معماری، پوشش ، معیشت، خوراک و گویش بومی
- اجرای تورهای فرهنگی بومی
- رعایت بهداشت در استفاده از غذاهای محلی و بومی
- توجه به کمترین آسیب به محیط در هنگام اجرای تورهای فرهنگی


تبیین جاذبه های تاریخی ایران Iran Historical Attractions
- تاریخ و سرگذشت شهرستان
- جاذبه های معماری بومی
- بررسی دوران های تاریخی محلی
- بررسی مصالح و شیوه های معماری بومی
- بررسی جاذبه های تاریخی قبل از اسلام و بعد از اسلام
- اجرای تور آموزشی در محیط تاریخی و معماری
- رعایت ایمنی در اجرای تورهای تاریخی و معماری


تبیین جاذبه های طبیعی ایران Iran Natural Attractions
- انواع جاذبه های طبیعی بومی
- نقش اقلیم و محیط جغرافیایی در ایجاد جاذبه های طبیعی
- پتانسیل های بالقوه و بالفعل طبیعت بومی
- اجرای تورهای طبیعت گردی بومی به محیط های جاذب گردشگری
- بررسی عملکرد اقلیم در ایجاد لندفرم و تغییرات جغرافیایی
- رعایت اخلاق حرفه ای در اجرای تورهای طبیعت گردی
- رعایت ایمنی و بهداشت در زمان اجرای تور طبیعت گردی محلی بومی
- جلوگیری از تخریب محیط های بکر و دست نخورده بومی - محلی

آموزشگاه راهنمای گردشگری محلی|آموزشگاه راهنمای محلی گردشگری|آموزش راهنمای بومی|آموزشگاه راهنمای گردشگری محلی با گواهینامه فنی و حرفه ای|آموزشگاه گردشگری محلی|سرفصل آموزش مهارت راهنمای گردشگری محلی|آموزشگاه گردشگری|آموزشگاه گردشگري|دیپلم گردشگری|آموزشگاه گردشگری تهران|آموزشگاه گردشگری سازمان فنی حرفه ای|جاذبه های فرهنگی ایران|جاذبه های تاریخی ایران|جاذبه های طبیعی ایران|آموزش بوم گردی|شركات السياحة المحلية|Domestic Tour Guide training|Domestic Tour Guide Training Center|Domestic Tourism Tour Operators in iran|Domestic Tourism Tour Operators training institute in Tehran|Domestic Tourism Tour Operators training institute in Iran|Iran Cultural Attractions|Iran Historical Attractions|Iran Natural Attractions|Внутренние туристские туроператоры|國內旅遊旅遊經營者|घरेलू पर्यटन टूर ऑपरेटर

whatsapp