آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی با مدرک فنی و حرفه ای


راهنمای گردشگری فرهنگی شخصی است که کلیه جاذبه های فرهنگی و بومی کشور را می تواند به گردشگران معرفی نماید. اصطلاح انگلیسی Cultural Tourism Guide معادل راهنمای گردشگری فرهنگی می باشد.

راهنمای گردشگری فرهنگی شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی، بررسی رابطه فرهنگ و مذهب، بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم، استفاده از زبان گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی، کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی، بررسی جشن ها و مدیریت آن در فرهنگ، بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی، بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی، بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی، برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی است.

راهنمای گردشگری فرهنگی با مشاغلی چون: راهنمای عمومی گردشگری ، راهنمای گردشگری محلی و راهنمای موزه در ارتباط است.

مهارت های پیش نیاز شغل راهنمای گردشگری فرهنگی، کسب مهارت و آموزش راهنمای عمومی گردشگری می باشد.

کد استاندارد مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی: ۹۱/۹۵/۱/۳

شهریه دوره آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی مطابق با مصوبه سازمان فنی و حرفه ای تهران میباشد.

آموزشگاه گردشگری پایا سازمان فنی و حرفه ای

گردشگری فرهنگی چیست؟

گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری است که در رابطه با فرهنگ یک کشور یا منطقه است. توریسم فرهنگی به طور خاص بر شیوه زندگی مردم در این مناطق جغرافیایی و تاریخچه آن مردم، هنر، معماری، ادیان و دیگر عناصری که به آنها کمک کرده تا شیوه زندگی خود را دنبال کنند تمرکز دارد. گردشگری فرهنگی شامل گردشگری در مناطق شهری به خصوص شهرهای تاریخی و بزرگ و امکانات فرهنگی این شهرها مانند موزه ها و تئاترهای آنهاست. همچنین این نوع توریسم می تواند شامل گردشگری در مناطق روستایی و نمایش سنت های بومی جوامع فرهنگی (به عنوان مثال جشنواره ها و آداب و رسوم) و ارزش ها و شیوه زندگی آنان باشد. گردشگری فرهنگی در حال حاضر محبوبیت زیادی در سراسر جهان دارد و در اخیر گزارش OECD، این نوع توریسم می تواند در توسعه منطقه ای در مناطق مختلف جهان مؤثر باشد.

تعریف گردشگری فرهنگی عبارت است از «رفتن افراد به جاذبه های فرهنگی به دور از محل اقامت عادی خودشان با قصد جمع آوری اطلاعات جدید و تجربیات به منظور برآوردن نیازهای فرهنگی». این نیازهای فرهنگی می تواند درک هویت فرهنگی فرد از طریق مشاهده فرهنگ دیگران باشد.

گردشگری فرهنگی دارای سابقه ای طولانی است و ریشه های آن در گرند تور به اوایل صنعت گردشگری می رسد. همچنین گردشگری فرهنگی از مسائلی است که سیاستگزاران برای آینده روی آن حساب باز کرده اند. سازمان گردشگری جهانی WTO، دریافت که ۳۷ درصد از گردشگری جهانی را گردشگری فرهنگی تشکیل می دهد و سالانه ۱۵ درصد رشد دارد.

یک دسته از مقصدهای گردشگری فرهنگی بازدید از کانونهای تمدن و فرهنگ است که در بیرون از محل زندگی فرد هستند. کانونهای فرهنگی و هنری قوی، از مناطق جذاب برای گردشگران است.


سرفصل های آموزش مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی:

تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی Cultural heritage
- تعاریف و جایگاه فرهنگ
- تاریخچه میراث فرهنگی ایران Iranian Cultural Heritage
- انواع میراث فرهنگی ملموس و ناملموس
- انواع میراث فرهنگی ثبت شده ملی و بین المللی ایران
- بررسی میراث فرهنگی ثبت شده جهانی
- تجزیه و تحلیل انواع جاذبه های فرهنگی ملموس و ناملموس
- مقایسه تطبیقی جاذبه های فرهنگی ایران و جاذبه های فرهنگی شاخص جهان
- رعایت اصول حرفه ای کار


بررسی رابطه فرهنگ و مذهب Relationship between Culture and Religion
- مطالعه انواع مذاهب باستانی و زنده دنیا Ancient Religions
- انواع پوشش بومی و مذهبی
- ارتباط فرهنگ با ریشه های فرهنگی
- بکارگیری مراسم مذهبی در جذب گردشگری Ritual Tourism
- بازدید از اماکن مذهبی Religious places of Iran
- رعایتی موازین دینی و مذهبی در تورهای گردشگری
- رعایت اصول بهداشتی
- حفظ حریم محیط مذهبی


بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم Relationship between Culture and Climate
- تعریف و مفاهیم اقلیم
- اقلیم و تغییرات معماری در مناطق مختلف
- سیر تحولات اجتماعی در مباحث فرهنگی
- بررسی نقش اقلیم در ایجاد معماری بومی
- بررسی اقلیم های جغرافیایی در نهادینه شدن رفتار
- بررسی رابطه اقلیم و نوع معیشت
- کاربرد اقلیم در نوع پوشش افراد بومی
- رعایت اصول حرفه ای در برگزاری تورهای گردشگری
- رعایت اصول بهداشتی در تورهای گردشگری و فرهنگی
- عدم آسیب به محیط


استفاده از گویش، زبان و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی
- انواع گویش های فولکلور ایران Iranian folklore
- اسطوره ها و افسانه ها در فرهنگ ایرانی Persian myths and legends
- تقسیم بندی اسطوره ها و افسانه های ایران باستان The Ancient Persia and Persian Empire
- بررسی تشابهات فرهنگی ادبی ایران با سایر فرهنگ های باستانی Persian mythology
- مقایسه تطبیقی کتابهای شاخص اسطوره ای، حماسی ایران و دنیا
- بررسی گویش های مختلف فرهنگی ایران
- احترام به زبان، گویش و ادبیات محلی مناطق مختلف ایران


کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی Local Music and Tourism in Iran
- نقش موسیقی در فرهنگ محلی
- تاریخچه موسیقی سنتی ایران Iranian Traditional Music
- دستگاه ها و نواهای موسیقی بومی و سنتی
- معرفی انواع ادوات موسیقی Iranian Musical Instruments
- بررسی سازمان های متداول در موسیقی ایران
- بررسی موسیقی عشایری ایران
- بررسی دستگاههای هفتگانه موسیقی سنتی ایران Traditional Persian art music
- احترام به شاخص های موسیقی سنتی ایران


بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ Iranian Celebrations
- انواع جشنهای ملی و محلی ایران List of festivals in Iran
- چگونگی پیرایش جشن ها از نگاه اسطوره و علم
- رویدادهای فرهنگی در صنعت گردشگری Iran Holidays and Festivals
- بکارگیری جشن های بومی در جذب گردشگران فرهنگی ایران
- مدیریت رویدادهای فرهنگی در برگزاری جشن ها Iranian Cultural Society
- استفاده از رویدادهای فرهنگی در توزیع درآمدها
- احترام به مراسم بومی و سنتی
- احترام و حفظ آداب و رسوم محلی


بررسی رابطه فرهنگ و بازی های محلی Iranian Culture and Games
- تاریخچه بازیهای محلی Local Games History
- انواع بازیهای بومی و محلی در ایران Local Games of Iran
- بازیهای محلی و نقش پذیری اجتماعی افراد
- بازیهای محلی در فرهنگ عشایر ایران
- استفاده از بازیهای محلی در فرهنگ سازی گردشگری
- بکارگیری انواع بازیهای بومی و محلی در جذب گردشگران فرهنگی
- تجزیه و تحلیل بازی های محلی در فرهنگ عشایری
- احترام به مراسم محلی و بومی مناطق مختلف ایران
- مراقبت از افراد به هنگام انجام بازیها


بررسی رابطه فرهنگ و صنایع دستی ایران Culture and Crafts of Iran
- تعاریف و تاریخچه صنایع دستی ایران Iranian Handcraft
- تعاریف و تاریخچه انواع صنایع دستی کشور
- معرفی صنایع دستی مناطق مختلف ایران
- بکارگیری صنایع دستی در جذب گردشگران Role of Handicraft in Tourism
- استفاده از صنایع دستی در توزیع درآمدها how handicraft help promote tourism
- کاربرد صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی ایران
- کاربرد صنایع دستی در اشاعه فرهنگ کشور Handicrafts and Tourism in Iran
- لزوم توجه به صنایع دستی مناطق مختلف ایران Tourism and Handicrafts
- مراقبت از افراد در حین بازدید از نمایشگاه بازارچه های صنایع دستی Crafts Market in Iran


بررسی رابطه فرهنگ و غذاهای بومی و محلی Iranian Culture and Dishes
- انواع غذاهای محلی Iranian Native and Local Dishes
- غذاهای مناطق مختلف فرهنگی
- تجزیه و تحلیل مواد استفاده شده در غذاهای محلی
- استفاده از غذاهای محلی در تورهای گردشگری ایران Local dishes in tourist tours
- رعایت اصول اخلاق حرفه ای و احترام به سنن محلی
- لزوم توجه به استفاده از غذاهای سنتی و بومی
- استفاده از مواد غذایی سالم و حلال
- جمع آوری زباله های تر به منظور جلوگیری از ایجاد شیرابه


برنامه ریزی و اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی Iranian Cultural Tourism
- معرفی یادمانها و رویدادهای فرهنگی ایران Cultural Events in Iran
- معرفی مقاصد گردشگری فرهنگی ایران Iranian cultural tourism destinations
- برنامه ریزی و ساماندهی بسته سفر گردشگری فرهنگی
- اجرای بسته سفر گردشگری فرهنگی
- هزینه یابی و قیمت گذاری بسته سفر گردشگری فرهنگی
- رعایت اصول اخلاقی در برنامه ریزی و اجرای تور
- مراقبت از گردشگران در قبال بیماریها و آسیب های احتمالی
- جلوگیری از آسیب به محیط زیست
- مدیریت گردشگری فرهنگی Cultural Tourism Management
- مدیریت رویدادهای گردشگری و اوقات فراغت
- خدمات صنعت گردشگری
- صنایع دستی کهن ایران Iranian ancient crafts

آموزشگاه راهنمای گردشگری فرهنگی|آموزشگاه گردشگری فرهنگی|آموزش گردشگری فرهنگی|آموزشگاه راهنمای گردشگری فرهنگی با گواهینامه فنی و حرفه ای|آموزشگاه Cultural Tourism Guide|سرفصل آموزش مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی|آموزشگاه گردشگری|آموزشگاه گردشگري|دیپلم گردشگری|آموزشگاه گردشگری تهران|آموزشگاه گردشگری سازمان فنی حرفه ای|گردشگری فرهنگی چیست|تاریخچه میراث فرهنگی ایران|رابطه فرهنگ و مذهب|زبان و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی|موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی|جشنهای ملی و محلی ایران|جذب گردشگران فرهنگی ایران|بازیهای بومی و محلی ایران|صنایع دستی ایران و گردشگری|غذاهای بومی و محلی ایران|تدريب السياحة الثقافية|Cultural Tourism Training|Cultural Tourism Training Center|Cultural Tourism in iran|Cultural Tourism Training institute in Tehran|Iranian Cultural Heritage|Religious places of Iran|Culture and Climate|Iranian folklore|Persian myths and legends|Local Music and Tourism in Iran|Iranian Traditional Music|Iranian Celebrations|List of festivals in Iran|Iranian Handcraft|Handicrafts and Tourism in Iran|Iranian Culture and Dishes|Iranian cultural tourism destinations|Культурный туризм|文化旅遊培訓|सांस्कृतिक पर्यटन प्रशिक्षण

whatsapp